שירותי דואר אלקטרוני לבוגרי הטכניון עברו לענן

שירותי הדואר של בוגרי הטכניון נמצאים מעתה כאן: http://mail.alumni.technion.ac.il

אתחול וניהול של תיבה חדשה לבוגר טכניון בקישור זה.

 

תמיכה: