מצמיחים את דור העתידתרומה

מצמיחים את דור העתיד

הארגון מוכר כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. קבלה מוכרת למס תישלח לאחר התשלום

בחרו סכום לתרומה

תרומה חד פעמית
תרומה חודשית