מצמיחים את דור העתידתרומה

מצמיחים את דור העתיד

תרומה לקרן המלגות לסיוע לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית
הארגון מוכר כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. קבלה מוכרת למס תישלח לאחר התשלום

בחרו סכום לתרומה

תרומה חד פעמית
תרומה חודשית