מעניקים למי צריךתרומה

מעניקים למי צריך

קיבלתם מענק מהמדינה? תרמו לקרן החירום של הטכניון וסייעו לסטודנטים להפוך לבוגרים!

הארגון מוכר כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. קבלה מוכרת למס תישלח לאחר התשלום.

בחרו סכום