דבר היו"רדבר היו"ר

דבר היו"ר

בוגרים ובוגרות יקרים,

ארגון בוגרי הטכניון פועל במטרה לשמר ולחזק את הקשר בין הבוגרים והבוגרות לטכניון, בין הבוגרים עצמם ובין הבוגרים לסטודנטים והסטודנטיות - דור העתיד.
במהלך השנים למדו בטכניון כ- 90,000 איש, מתוכם חברים בארגון מעל 44,000 בוגרים ובוגרות, המאיישים תפקידי מפתח במדע, בטכנולוגיה, במחקר ועוד.
לקהילה כזו גדולה יש כוח. זו רשת חברתית עצומה, שיכולה להשפיע ברמה לאומית על החלטות המדינה בנוגע לאקדמיה ולתעשייה.
זו רשת חברתית שיכולה לקדם תקינה וחקיקה לטובת התעשייה בישראל, להעצים את המחקר והפיתוח בטכניון ומחוצה לו.
זו רשת שיכולה לסייע לכל אחד ואחת מכם ברמה האישית, בכל שלב בקריירה.
כל זה יקרה אם נכיר בחשיבות של הרשת החברתית שיצרנו, נדע להשתמש בה ונגלה מעורבות, בהתאם לכישורים, לצרכים ולקשרים שלנו.
ארגון הבוגרים פועל להרחבת מעגל החברים בארץ ובעולם ועורך כנסים, הרצאות ואירועים נוספים לכלל חבריו.
הארגון מעניק מדי שנה מלגות בשווי מאות אלפי שקלים, הודות לתרומות של אלפי בוגרים ובוגרות.
מאות בוגרים משתתפים בתכנית TENGIVING, במסגרתה הם משמשים לסטודנטים צעירים מהפקולטה שלהם.
אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל באירועים ובפעילויות של הארגון, לשמור על קשר, לתרום ולהיתרם.

דותן בר-נוי
יו"ר ארגון בוגרי הטכניון

כל זה יקרה אם נכיר בחשיבות של הרשת החברתית שיצרנו, נדע להשתמש בה, נהיה מעורבים, כל אחד לפי כישוריו, צרכיו וכמובן קשריו.