דבר היו"רדבר היו"ר

דבר היו"ר

בוגרים ובוגרות יקרים,

ארגון בוגרי הטכניון פועל במטרה לשמר את הקשר בין הבוגרים והבוגרות לטכניון, בין הבוגרים עצמם ובין הבוגרים לסטודנטים והסטודנטיות - דור העתיד.
במהלך השנים למדו בטכניון מעל 85,000 איש, מתוכם חברים בארגון כ-40,000 בוגרים ובוגרות, המאיישים תפקידי מפתח במדע, בטכנולוגיה, במחקר ועוד.
לקהילה כזו גדולה יש כוח. זו רשת חברתית עצומה, שיכולה להשפיע ברמה לאומית על החלטות המדינה בנוגע לאקדמיה ולתעשייה.
זו רשת חברתית שיכולה לקדם תקינה וחקיקה לטובת התעשייה בישראל, להעצים את המחקר והפיתוח בטכניון ומחוצה לו.
זו רשת שיכולה לסייע לכל אחד ואחת מכם ברמה האישית, בכל שלב בקריירה.
כל זה יקרה אם נכיר בחשיבות של הרשת החברתית שיצרנו, נדע להשתמש בה ונגלה מעורבות, בהתאם לכישורים, לצרכים ולקשרים שלנו.
ארגון הבוגרים פועל להרחבת מעגל החברים בארץ ובעולם ועורך כנסים, הרצאות ואירועים נוספים לכלל חבריו.
הארגון מעניק מדי שנה כ-50 מלגות בסך 10,000 ש״ח כל אחת, לסטודנטים נזקקים ומצטיינים לתואר ראשון.
במהלך השנים חילקנו מעל 400 מילגות וזאת הודות לרוחב ליבם של עשרות אלפי בוגרים ובוגרות שתרמו לקרן המלגות שלנו, רובם יותר מפעם אחת.
מאות בוגרים התנדבו להיות מנטורים בפרויקט TENGIVING, במסגרתu הם תורמים מזמנם לייעוץ ובהכוונת הקריירה של סטודנטים צעירים מהפקולטה שלהם,
בשנתם האחרונה ללימודים. אני מזמינה אתכם לקחת חלק פעיל באירועים ובפעילויות של הארגון, לשמור על קשר, לתרום ולהיתרם.

סיגל פירסט
יו"ר ארגון בוגרי הטכניון