אישור העברת פרטים אישיים

כדי ליהנות מההטבות הניתנות לבוגרי טכניון על ידי בתי העסק הרשומים כאן, יש לאשר את העברת הפרטים לבתי העסק באמצעות טופס זה.

לאחר מילוי הפרטים אנו נעביר אותם ישירות אל בתי העסק הרלוונטיים.

שימו לב! מילוי טופס זה, מהווה אישור להעברת פרטיך לגופים הרלוונטיים לשם קבלת הטבות.