אישור העברת פרטים אישיים

בוגר/ת יקר/ה,

על מנת ליהנות מההטבות שלנו, נבקשכם למלא את פרטיכם מטה.
מילוי טופס זה, מהווה אישור להעברת פרטיך לגופים הרלוונטיים לשם קבלת הטבות.