תכניותתכניות

תכניות

ארגון בוגרי הטכניון מספק אפשרויות לבוגרים ולסטודנטים לקחת חלק בפרויקטים למען סטודנטים ולמען הקהילה. 
הצטרפו למאות הבוגרים שלנו בעשייה לטובת דור העתיד!

לפרויקט TENGIVING

לפרויקטים של מעורבות חברתית