אירוע ראש השנה לבוגרי הטכניוןכנסים ואירועים

אירוע ראש השנה לבוגרי הטכניון