מסביב לטכניון בכרטיס אחד - סיור מולדת לבוגרים 8.8.2022