עבר | הווה | עתיד - סיור בקמפוס הטכניון. יוני 2021

צילום: ניצן זוהר