הרצאה - קרית הטכניון כמוזיאון לאדריכלות ישראלית: הסודות שמאחורי הבנייניםכנסים ואירועים

הרצאה - קרית הטכניון כמוזיאון לאדריכלות ישראלית: הסודות שמאחורי הבניינים