חדשנות ישראלית בטיפול ובמניעה של סרטן המעי הגסכנסים ואירועים

חדשנות ישראלית בטיפול ובמניעה של סרטן המעי הגס