תהליכי שיתוף ידע במערכת ציבורית / עירוניתכנסים ואירועים

תהליכי שיתוף ידע במערכת ציבורית / עירונית

13/10/2021 18:00
ישראל

איך ניתן לקדם תהליכי חדשנות במגזר הציבורי, להפוך מידע לידע ולהשתמש במידע לצורך שיפור השירות לתושב.
נגה מיירס, מתכננת עירונית בהכשרתה ומנהלת פרויקט דיגיתל בעיריית תל אביב בהרצאה מיוחדת לארגון בוגרי הטכניון.

להתחברות להרצאה:

https://technion.zoom.us/j/92699228832