הרצאה של אדריכל מירון לוי חזון שליחות וצפיפות בתכנון אדריכלי ומה שביניהםכנסים ואירועים

הרצאה של אדריכל מירון לוי חזון שליחות וצפיפות בתכנון אדריכלי ומה שביניהם