טוב לראות אותך!
נשמח לעדכון הפרטים במאגר הבוגרים
תודה שהצטרפת!
הנחיות להשלמת התהליך נשלחו לכתובת הדוא”ל שהזנת
נשלח אליך מייל
נשלח מייל לדוא”ל שהזנת, נא לבדוק בתיבת דואר נכנס
תמונה של גל כחול. משמשת כבאנר לעמוד הפודקאבטים תמונה של גל כחול. משמשת כבאנר לעמוד הפודקאבטים

Electronic Engineer / Software Engineer

Redler Technologies is an innovative company that designs and manufactures cutting-edge electrical motor drivers, controllers, and related applications.
We are seeking a talented and experienced Electronic Engineer to join our dynamic team of professionals.
The Talent Electronic Engineer will be responsible for designing, developing, and testing electronic circuits and firmware for our motor control products.
This role requires strong expertise in embedded systems, microprocessor programming, and hardware troubleshooting.

Essential Duties and Responsibilities:

 • Knowledge of motor control applications electronic circuits,  based on pre-developed circuits with a high-power orientation, including analog and digital components
 • Write firmware code for embedded microprocessors, primarily from Texas Instruments (TI), using C/C++
 • Perform hardware and software integration, testing, and debugging
 • Collaborate with cross-functional teams, including mechanical, electrical, and software engineers
 • Analyze and resolve hardware and software issues, providing technical support as needed
 • Participate in product development cycles, from concept to production
 • Maintain up-to-date knowledge of industry trends, standards, and best practices

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in electrical engineering, Computer Engineering, or a related field
 • Minimum of 4 years of experience in electronic engineering, with a focus on embedded systems
 • Strong proficiency in microprocessor coding, primarily with ARMS and TI processors (e.g., C2000, RM4x, AM335x)
 • Experience with firmware programming for embedded circuits and real-time systems
 • Hands-on experience with hardware troubleshooting and debugging
 • Familiarity with electronic design tools (e.g., Altium Designer, Cadence)
 • Excellent problem-solving and analytical skills
 • Strong communication and collaboration abilities
 • Ability to work in a fast-paced, team-oriented environment
 • Preferred Qualifications:
  • Experience with motor control applications and power electronics
  • Knowledge of embedded operating systems (e.g., TI-RTOS, FreeRTOS)
  • Familiarity with agile development methodologies
  • Experience with version control systems (e.g., Git)
  • Strong documentation and technical writing skills

Redler Technologies offers a competitive compensation package, including a comprehensive benefits program and opportunities for professional growth and development.
We are an equal opportunity employer committed to fostering a diverse and inclusive workplace.

 • Full-time position
נא למלא את הפרטים ונחזור בהקדם

  דברו איתנו: