טוב לראות אותך!
נשמח לעדכון הפרטים במאגר הבוגרים
תודה שהצטרפת!
הנחיות להשלמת התהליך נשלחו לכתובת הדוא”ל שהזנת
נשלח אליך מייל
נשלח מייל לדוא”ל שהזנת, נא לבדוק בתיבת דואר נכנס
תמונה של גל כחול. משמשת כבאנר לעמוד הפודקאבטים תמונה של גל כחול. משמשת כבאנר לעמוד הפודקאבטים

Senior Project Manager

Kaleidoo.ai, a leading AI and Data solutions company, is seeking a dynamic and experienced Project Manager to join our team.
As the Senior Project Manager, you will play a crucial role in overseeing and managing our AI and Data projects under the guidance of the CEO.
With a minimum of 5 years of experience and a strong understanding of AI and Data, you will collaborate closely with customers, R&D, sales, and marketing teams to ensure successful project delivery, maintain high-quality standards, and foster long-term customer relationships.

Responsibilities:

 • Lead and manage the entire project lifecycle, from initiation to delivery, ensuring projects are completed on time, within budget, and to the highest quality standards
 • Collaborate with the CEO, R&D, sales, and marketing teams to define project scope, objectives, and deliverables, aligning them with customer requirements and business goals
 • Work closely with customers, establishing strong relationships, and serving as their main point of contact
 • Foster a collaborative and productive work environment, promoting cross-functional teamwork and communication
 • Monitor and track project progress, identify and mitigate risks, and make necessary adjustments to ensure successful project outcomes
 • Stay up-to-date with industry trends and best practices in AI and Data project management, applying them to drive continuous improvement and innovation

Requirements:

 • Bachelor's or Master's degree in a relevant field (Computer Science, Engineering, Business, etc.)
 • Minimum of 5 years of experience in project management
 • Deep understanding of AI and Data technologies, processes, and best practices
 • Proven ability to manage complex projects, including scope, budget, timeline, and resource allocation
 • Excellent customer relationship management skills, with a customer-centric approach and experience working closely with customers throughout project lifecycles
 • Exceptional communication and interpersonal skills, with the ability to effectively collaborate with cross-functional teams and stakeholders
 • Results-oriented mindset, with a focus on delivering projects on time, within budget, and exceeding customer expectations
 • Strong problem-solving and decision-making abilities, with adaptability to changing project requirements
 • Familiarity with project management methodologies (e.g., Agile, Scrum) and tools

Full-time position

נא למלא את הפרטים ונחזור בהקדם

  דברו איתנו: